IVOLO HOBOKEN vzw

Bestuur

Dagelijks bestuur

voorzitter

          

Walter Tersago

ere-voorzitter

 

Yvette Geuens

technisch verantwoordelijke

 

Kim Janssens

secretaris

 

Wim Reyniers

jeugdsportcoördinator

 

Yvette Geuens

penningmeester

 

Daniella Doplphen

boekhouding

 

Wim Reyniers