IVOLO HOBOKEN vzw

Panathlon

IVOLO ondertekende de Panathlon-verklaring,

over de rechten van het kind in de sport.

Met deze verklaring gaan we de verbintenis aan om,

over de discussie heen, heldere gedragsregels

vast te leggen bij het nastreven van de positieve waarden

in de jeugdsport. 

‘Panathlon Charter over de Rechten van het Kind in de Sport’

Alle kinderen hebben het recht:

 

- Sport te beoefenen

- Zich te vermaken en te spelen

- In een gezonde omgeving te leven

- Waardig behandeld te worden

- Getraind en begeleid te worden door competente mensen

- Deel te nemen aan training die aangepast is aan hun leeftijd, individueel ritme en mogelijkheden

- Zich te meten met kinderen van hetzelfde niveau in een aangepaste competitie

- In veilige omstandigheden aan sport te doen

- Te rusten

- De kans te krijgen kampioen te worden, of het niet te worden