MISSIE

DE VERENIGING HEEFT TOT DOEL DE OPVOEDING VAN DE MENS, 
IN DE MEEST BREDE ZIN VAN HET WOORD (ZIE ART. 2 STATUTEN)
HAAR MISSIE BESTAAT ER OOK IN, ONGEACHT ZIJN/HAAR TALENT,
OP ELK NIVEAU (RECREATIEF EN COMPETITIEF) EN IN ELKE
LEEFTIJDSCATEGORIE IN KWALITEITSVOLLE OMSTANDIGHEDEN, ONDER DESKUNDIGE BEGELEIDING
ZIJN TURNSPORT TE LATEN BEOEFENEN.
IVOLO WIL EEN GEZONDE, AANGENAME EN VERANTWOORDE SPORT AANBIEDEN VOOR ALLE LEEFTIJDEN.